Your cart
Close Alternative Icon

I don’t feel bad about reinventing myself 🇨🇰/🇵🇱

Arrow Thin Left Icon
I don’t feel bad about reinventing myself 🇨🇰/🇵🇱

How can we adapt to new circumstances in the virus reality?

I happened to find myself in completely new circumstances many times in the past. I’ve been moving around a lot and easily stepping out of my comfort zone. However, the biggest challenge I faced so far in terms of major lifestyle changes was moving from Warsaw to Shanghai in 2012. Imagine that for a few seconds, you could put yourself in the shoes of a European girl in her thirties, blond and over 180 cm tall, which due to some life opportunities finds herself in China. Does it sound exciting or scary to you? I consider myself a bold person and open to experience in every facet of my life, so I took it as an opportunity, and I was truly awed and inspired by the many culture differences. It was hard as hell at times and probably there’s been more downs than ups, but I am sure it made me learn, grow and adapt to the changes of life. I had to reinvent myself in the new conditions and decide whether I would fail or thrive. I was most challenged by the language and culture barrier in my professional life but little by little I made friends, I networked, I started selling my bags in various pop ups, I found an agent who set up my online shop in Chinese on WeChat, I registered my trademark in China and I was even featured on a local magazine’s cover for expats. I made myself busy and I was expanding fast until the next transfer when the new reinventing process started all over again.

Reinventing yourself is about shifting the way you think in order to accept reality without interfering, and to notice opportunities rather than setbacks. You can’t control the outer world. Even though you might have had an impression that you are in charge of things being under your control, it’s an illusion. You can’t change the reality, you can change your attitude though and remain flexible to whatever life throws your way. And while there’s no guarantee that reinventing yourself will lead to more happiness, better health or more satisfaction with life, it will at least give you a learning experience.

Reinventing yourself doesn’t require you to change things on the outside. Instead, you might make a few changes on the inside. We happened to face an unprecedented situation with the virus affecting everyone’s lives and leading to a global reassessment of values and economic crisis. How can we adjust accordingly to the uneasy and uncertain times? Here are some guidelines that you might find useful. They are based on my personal experience and reflection so take whatever resonates with you and it’s okay if you don’t find anything for yourself at the moment.

 • Shift your attitude. You don’t necessarily need to do anything to reinvent yourself – at least not at first. Start by shifting the way you think. Developing an attitude of gratitude or choosing self-compassion may be the best way to transform your world. Be grateful for what you have and don’t try to control reality. You don’t see the big picture yet. Zoom out and trust in creating a positive change post crisis. Even the most challenging change can be a new beginning and it can open the doors to help you more deeply understand, learn or live a more fulfilling life.
 • Embrace change. Make bold moves if you feel ready or if life forced you to change your circumstance. Don’t stick with the status quo if you don’t feel comfortable. Consider the above. Women have been reinventing themselves for decades – they just didn’t necessarily call it that when they went to work in factories while the men were at war.
 • Embrace spirituality. Not religion. Spirituality. Sounds too new-agey to you? It’s just words. It doesn’t have to involve some sort of spiritual awakening or rebirthing of your inner child. Do what work best for you. I recommend meditation. It works for everyone and it’s free.
 • Change a habit. Whether you want to go from being a couch potato to a fitness guru or you want to give up smoking, identify habits you’d like to change. Don’t put too much pressure on yourself. Pressure creates tensions. You might also change your habit to judge others.
 • Develop a new hobby. Learn a new skill. A new hobby or resurrecting the one you’ve neglected can bring out a new side of you. Take piano lessons, learn reiki or discover how to build a website. Doing new things or doing things differently might be the key to self-awareness.
 • Treat yourself with kindness and self-compassion. Always. Despite the outside circumstances.

 

Wymyślam się od nowa.

Jak zaadoptować się do nowej rzeczywistości w dobie wirusa?

Wielokrotnie w przeszłości zdarzyło mi się znaleźć w zupełnie nowych okolicznościach. Często się przeprowadzałam, mieszkałam w różnych miejscach na świecie i z łatwością wychodziłam ze swojej strefy komfortu. Dotychczas, największym wyzwaniem w znaczeniu zmiany sposobu życia, była przeprowadzka z Warszawy do Szanghaju w 2012 roku. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że jesteście Europejką o blond włosach, ponad 180 cm wzrostu, która dzięki pewnym okolicznościom życiowym znalazła w Chinach. Ekscytujące, czy przerażające? W życiu jestem odważna i otwarta na wszechstronne doświadczanie, więc i tym razem potraktowałam to jako szansę. Różnice kulturowe szczerze mnie pochłonęły i zainspirowały. Bywało piekielnie ciężko, w ogólnym rozrachunku zaliczyłam więcej dołów, niż wyżów, ale z pewnością było to rozwijające i nauczyłam się jak adaptować się do zmian w życiu. Musiałam się odnaleźć w nowych warunkach i zdecydować, czy polegnę, czy wykorzystam szansę. Największym wyzwaniem w życiu zawodowym okazała się bariera kulturowa i językowa, ale powoli, krok po kroku poznawałam ludzi, otworzyłam się na networking, zaczęłam sprzedawać swoje torebki na targach, znalazłam agentkę, która otworzyła mój sklep w języku chińskim na WeChat, zastrzegłam swój znak towarowy w Chinach, a nawet znalazłam się na okładce lokalnego pisma dla ekspatów. Stałam się bardzo zajętą osobą a firma rozwijała się w zaskakująco szybkim tempie, aż do następnej przeprowadzki, kiedy proces wymyślenia się na nowo rozpoczął się od początku.

Przystosowywanie się do nowej sytuacji polega na zmianie sposobu myślenia i zaakceptowaniu rzeczywistości bez konieczności ingerowania w nią i na zauważeniu szans, a nie tylko przeciwności. Nie możemy kontrolować świata zewnętrznego. Nawet jeśli wydawało ci się, że rozdajesz karty i pociągasz za sznurki, to tylko iluzja. Nie zmienisz rzeczywistości, ale możesz zmienić swój stosunek do niej i pozostać elastycznym na to, co przynosi życie. I mimo że nie ma żadnej gwarancji, że odnalezienie się w nowych okolicznościach uczyni cię szczęśliwszym, zdrowszym lub da ci więcej satysfakcji z życia, na pewno nauczysz się czegoś o sobie i pozwolisz sobie na doświadczanie zmiany.

Określenie się w nowej rzeczywistości nie wymaga od nas zmian w zewnętrznym świecie, a raczej wprowadzenia zmian wewnętrznych. Znaleźliśmy się w bezprecedensowej sytuacji, kiedy wirus wpłynął na życie całego świata i każdego człowieka indywidualnie prowadząc do przewartościowania wszystkiego i globalnego kryzysu ekonomicznego. Jak możemy się przystosować do życia w tak trudnym i niepewnym czasie? Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą ci pomóc. To moje osobiste refleksje poparte doświadczeniem, więc skorzystaj jeśli cokolwiek do ciebie przemawia, ale być może w tym momencie nie znajdziesz niczego dla siebie i to też jest okay.

 • Zmień swoje nastawienie. Nie musisz koniecznie zmieniać czegoś w swoim życiu, żeby się przystosować do nowej sytuacji - a przynajmniej nie na początku. Zacznij od zmiany sposobu myślenia. Pielęgnowanie odczuwania wdzięczności i współodczuwania, również w stosunku do siebie może się okazać najlepszym sposobem transformacji twojego życia. Bądź wdzięczny również za lekcje, które ci przynosi życie i nie staraj się kontrolować rzeczywistości. Nie widzisz jeszcze pełnego obrazu, szerszej perspektywy. Zaufaj w wykreowanie pozytywnej zmiany po kryzysie. Nawet najtrudniejsze zmiany mogą być nowym początkiem i otworzyć ci drzwi do głębszego zrozumienia, nauki, czy pełniejszego życia.
 • Doświadczaj zmiany. Jeśli czujesz się gotowy lub jeśli okoliczności wymusiły na tobie zmiany w życiu, wykonaj odważne ruchy. Nie trzymaj się kurczowo status quo, jeśli nie czujesz się w nim komfortowo. Weź pod uwagę to, co napisano powyżej. Kobiety definiowały się na nowo przez dekady – niekoniecznie nazywając to w ten sposób -szły do pracy w fabrykach, kiedy mężczyźni walczyli na wojnie.
 • Doświadczaj duchowości. Nie religii. Duchowości. Brzmi zbyt pojechanie w klimacie New Age? To tylko słowa. Wcale nie musi to oznaczać przebudzenia duchowego, czy odrodzenia twojego wewnętrznego dziecka. Rób to, co w tym czasie najlepsze dla ciebie. Polecam medytację. Każdy może skorzystać i jest za darmo.
 • Zmień nawyki. Czy to będzie zmiana stylu życia z kanapowca w guru sportu, czy rzucenie palenia, zidentyfikuj nawyki, które chciałbyś zmienić. Nie nakładaj na siebie zbyt dużej presji. Presja tworzy napięcia. Możesz również zmienić nawyk osądzania i krytykowania innych.
 • Pielęgnuj stare lub znajdź nowe hobby. Zdobądź nową umiejętność. Nowe hobby lub wskrzeszenie dawno zaniedbanego może wydobyć nowe oblicze ciebie. Weź lekcje gry na pianinie, zrób kurs reiki, naucz się budować strony internetowe. Robienie nowych rzeczy lub starych rzeczy inaczej może być kluczem do poznania siebie.
 • Traktuj siebie z życzliwością i współczuciem. Zawsze. Niezależnie od okoliczności zewnętrznych.

 

Leave a comment